Om MTFC Visitation Træningsfamilier Organisationen Kontakt


Ledige stillinger - træningsfamilier

Artikel - Svavas sejr

Artikel - Jyllandsposten

Artikel - store kommunebesparelser

Artikel - Nyt behandlingsprogram
TFCO - Jylland I/S
Lindsnakkevej 3a
6200 Aabenraa
Tlf.: 28 12 13 18
Email: sa@vita-csa.dk
  Forside
 

TFCO - Treatment Foster Care Oregon

TFCO er et behandlingsprogram målrettet børn og unge med svære adfærdsmæssige problemer.

TFCO giver den unge personlig og social trivsel.

TFCO giver den unge færdigheder til at lykkes i familien, skolen, sammen med kammerater og i fritidslivet.

TFCO har dokumenteret effekt i forhold til forebyggelse af kriminel adfærd.

TFCO har gennem en årrække vist forbløffende gode og veldokumenterede resultater i Sverige og USA. Metoden er nu indført i Danmark i tæt samarbejde med Socialstyrelsen

Behandlingsmetoden er kendetegnet ved:

  • At være intensiv, målrettet og derved kortvarig - op til 12 måneder.
  • At være helhedsorienteret - d.v.s inddrager alle de påvirkningsmuligheder, der er i forhold til den unge.
  • Den unge skal efterfølgende kunne fungere i sit vante nærmiljø og være i stand til at holde sig uden for negative påvirkninger.